Co w pracy daje nam satysfakcję?

Praca zawodowa stanowi bardzo istotny obszar funkcjonowania człowieka. Szacuje się, że pochłania ona około 1/3 naszego życia. Pracowanie stało się czymś o wiele ważniejszym, niż tylko zarabianiem pieniędzy. Oczywiście pieniądze nadal są bardzo ważne, ponieważ zapewniają nam byt. Jednakże kariera zawodowa nie jest tylko wypełnianiem określonych ról i zadań związanych z wykonywanym zajęciem, ale może także służyć realizowaniu aspiracji, własnego potencjału oraz wartości. Będąc bardziej zwięzłym, praca pozawala na zaspokajanie ważnych potrzeb psychologicznych.
Niezależnie od tego, czym jest dla nas praca, zadowolenie z niej wiąperson-110305_960_720że się z satysfakcją z życia. Zadowolenie z pracy lub jego brak decyduje o tym, czy jesteśmy usatysfakcjonowani z obecnego kształtu naszego życia. Podejrzewam, że większość z nas wie, jak problemy w sferze zawodowej potrafią negatywnie wpływać na funkcjonowanie. Nawet niewielki problem, np. mała sprzeczka ze współpracownikami lub krytyka ze strony szefa, może odbierać nam spokój oraz męczyć niczym uciążliwy ból zęba. Niewątpliwie to, jak czujemy się w pracy rzutuje na nasze ogólne samopoczucie oraz emocje.
Pisząc ten wpis zastanawiałem się nad jedną kwestią: co w wykonywanej pracy sprawia, że czujemy się z niej zadowoleni? Do głowy przychodziły mi różne pomysły. Jednakże, aby nie być gołosłownym i nie opierać się wyłącznie na mojej intuicji postanowiłem, że poszukam informacji na ten temat w różnych artykułach i książkach. Dowiedziałem się, że badacze zajmujący się zagadnieniami związanymi ze środowiskiem pracy wyróżnili 3 podstawowe cechy kariery zawodowej: stabilność, ciągłość oraz mobilność. Stabilność określa, jak często zmieniamy miejsce pracy. Ciągłość to ilość przerw w trakcie kariery zawodowej, natomiast mobilność to ilość awansów. Badania przeprowadzone na osobach w średnim wieku wykazały, że wśród wymienionych cech karier to ciągłość w największym stopniu łączy się z zadowoleniem z pracy. Im mniej dana osoba miała przerw w pracy oraz im krótsze były, tym była bardziej zadowolona z wykonywanej pracy. To z kolei przekłada się na jej satysfakcję z życia. Nie ukrywam, że byłem zaskoczony. Czy wystarczy mieć tylko stałe zatrudnienie, aby być zadowolonym? Jednak, gdy odniosłem uzyskaną wiedzę do mojego życia, wszystko zaczęło nabierać sensu. W trakcie mojej kariery zawodowej imałem się wielu zawodów, z których większość z nich były zajęciami męczącymi, za marne pieniądze. Typowe prace dla studentów: w hałasie, na nocną zmianę lub w gorącu. Nie zapomnę jednak okresu, w którym byłem pozbawiony jakiejkolwiek pracy. Szybko przekonałem się, że nadmierna ilość czasu wolnego staje się uciążliwa. Kolejny serial oraz książka nie pomagała zabić nudy oraz poczucia, że marnuję czas. Każda praca jest lepsza niż nieposiadanie żadnej.
Sądzę, że człowiek musi być aktywny, zaangażowany w działanie, aby odczuwać zadowolenie oraz radość ze swojego życia. Stałe zatrudnienie daje taką możliwość oraz zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Ponadto może tworzyć przekonanie, że aktywność zawodowa prowadzi nas w określonym kierunku, który nadaje sens przedsięwziętym działaniom. Przedłużający się stan bezrobocia wiąże się natomiast z ogólnym poczuciem zniechęcenia. Z tego powodu warto dbać o ciągłość zatrudnienia. Człowiek pracujący to człowiek szczęśliwy.
Praca zawodowa ma istotny wpływ na samopoczucie oraz zdrowie psychiczne. Satysfakcja płynąca z wykonywanej pracy stanowi jedno ze źródeł poczucia spełnienia oraz sensu w naszym życiu. Niezależnie od zawodu, pracowanie ma wartość samą w sobie. Jak powiedział wybitny fizyk Albert Einstein: „Każda praca jest dobra, o ile dobrze wykonana”. Warto o tym pamiętać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *