Jak psycholog może przydać się w firmie?

Jak podkreślał wybitny polski psycholog Kazimierz Obuchowski, każdy akt ludzkiej działalności jest przejawem aktywności psychicznej człowieka. Każdy czyn, decyzja oraz emocja stanowi wyraz naszego życia wewnętrznego. Z tego powodu warto mieć świadomość wpływu czynników o naturze psychologicznej na różne obszary funkcjonowania człowieka. Wpływu, który niestety nie zawsze jest w odpowiedni sposób doceniany, a którego kontrolowanie może przynieść wiele korzyści. Przekonały się o tym m.in. osoby zarządzające swoimi firmami, wykorzystujące wiedzę z dziedziny psychologii oraz korzystające z usług psychologów.target-1506091_960_720

Jak to? Psycholog pracujący w firmie? Po co? Wiele osób zadaje sobie takie pytania, nie wiedząc, jaką rolę mógłby odgrywać w działalności przedsiębiorstwa. Jak zauważyłem, zawód psychologa kojarzy się ludziom zazwyczaj z pracą w gabinecie terapeutycznym lub w poradni. Natomiast zakres zadań, w których umiejętności psychologa mogą być przydatne jest bardzo szeroki i nie ogranicza się tylko do powyżej wskazanych miejsc. Środowisko biznesowe coraz częściej sięga po usługi psychologów. Psychologia pracy i organizacji to jedna z najszybciej i najprężniej rozwijających się dziedzin psychologii, stwarzające nowe możliwości zwiększania efektywności na różnych poziomach funkcjonowania firmy. Przedsiębiorcy cenią sobie pomoc oferowaną przez psychologów. Tacy ludzie zazwyczaj nie wyrzucają ciężko zarobionych pieniędzy w błoto na coś, czego nie potrzebują.

Wracając do tematu. Do czego zatem może być przydatny psycholog w środowisku pracy? Jak wspominałem wcześniej, kompetencje psycholog mogą znaleźć zastosowanie                     w różnych sytuacjach. Jedną z nich jest proces rekrutacji pracowników oraz oceny ich przydatności dla organizacji. Początkowo psycholog pracy był odpowiedzialny tylko za ocenę, czy osoba jest odpowiednim kandydatem na dane stanowiska. Korzystano m.in. z różnych testów psychologicznych, które miał określić predyspozycję lub jej brak do wykonywania określonego rodzaju pracy. Dobrze przeprowadzona rekrutacja jest bardzo ważna w punktu widzenia pracodawcy. Na jego miejscu również zależałoby mi na zatrudnieniu właściwego pracownika. Nieodpowiednia osoba na stanowisku to same kłopoty – strata czasu oraz pieniędzy na szkolenie, niższy poziom wykonania danego zadania, a także zwolnienie oraz poszukiwanie nowego pracownika. Psycholog może zatem usprawnić proces rekrutowania nowych pracowników oraz uchronić firmę przed nadmiernymi kosztami oraz stratami.

Kolejnym zadaniem psychologa pracującego firmie jest motywowanie pracowników. Może robić to za pomocą systemów motywacyjnych, które nagradzają pożądane zachowania oraz zachęcają do powtarzania ich w przyszłości. Pracownik będzie zdeterminowany do wykonywania swojej pracy dobrze tylko wtedy, gdy zauważy związek pomiędzy własnymi działaniami, a efektem swojej pracy oraz nagrodami, które są ich następstwem. Jak już wspominałem we wcześniejszym wpisie (patrz: grywalizacja), silna motywacja pracowników to klucz do wysokiej efektywności całej firmy oraz zadowolenia samych zatrudnionych osób.

Z zadowoleniem pracowników w ogromnym stopniu łączy się również atmosfera panująca w zespole pracowniczym. W tym przypadku rolą psychologa jest nauczenie pracowników jasnych i skutecznych sposobów komunikowania się ze sobą. Pozwala to na unikanie niepotrzebnych kłótni oraz napięć pomiędzy kolegami z pracy. W dodatku taki sposób porozumiewania się ogranicza możliwość nieporozumień w przepływie informacji, które mogą negatywnie wpływać na wykonanie danego zadania. Na pewno każdy z nas niejednokrotnie przekonał się, jak absurdalne błędy można popełnić w przypadku, gdy po prostu źle zrozumieliśmy cudzą wypowiedź. Poza tym psycholog może zachęcać pracowników do tego, aby w relacjach między sobą dążyli do współpracy oraz wzajemnego udzielaniu sobie pomocy, a nie do rywalizacji. Wspólnym wysiłkiem można zyskać o wiele więcej, niż działając w pojedynkę.

W obecnych czasach jednym z najbardziej stresujących obszarów funkcjonowania człowieka jest praca zawodowa. Nadmiar pracy, goniące terminy oraz kłótnie z szefem potrafią wyprowadzić z równowagi nawet najbardziej spokojnego człowieka. Zbyt duży poziom stresu może negatywnie wpływać na samopoczucie fizyczne oraz psychiczne, co może skutkować częstymi urlopami chorobowymi. Dla pracodawcy jest to równoznaczne z poniesieniem kosztów. Poza tym nadmierny stres obniża produktywność pracownika. Gdy jesteś tak zdenerwowany, że trzęsą ci się ręce i masz mętlik w głowie, nie ma najmniejszych szans na skupienie się na zadaniu. W takich sytuacjach z pomocą może przyjść psycholog, którego zadaniem jest przekazanie pracownikom umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz wiedzy, jak rozładować nadmierne napięcie. Stres bowiem jest integralną częścią pracy, której nie można uniknąć. Dlatego warto nauczyć się, jak radzić sobie z nim w taki sposób, aby nie paraliżował nas i  nie obniżał jakości wykonywanych zadań.

Wyżej przedstawione zadania to jedynie nieliczne przykłady tego, w jaki sposób psycholog może być przydatny dla organizacji. Wiedza z dziedziny psychologii może być wykorzystana w wielu kontekstach, również w środowisku pracy. Jej zaletą jest to, że jest bardzo praktyczna i często łatwa do wprowadzenia w życie. To zaskakujące, jak niewielka zmiana potrafi przynieść niespodziewane efekty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *